Sony Xperia E5 - Створення резервних копій і відновлення вмісту

background image

Створення резервних копій і відновлення вмісту

Зазвичай не рекомендується зберігати фотографії, відеозаписи та інший особистий вміст лише у
вбудованій пам’яті пристрою. У разі несправності, втрати або крадіжки пристрою дані, збережені у
вбудованій пам’яті, будуть безповоротно втрачені. Рекомендуємо користуватися програмою
Xperia™ Companion для створення резервних копій даних на зовнішньому пристрої. Цей спосіб
особливо рекомендується застосовувати, якщо ви оновлюєте версію операційної системи Android
на своєму пристрої.
Радимо використовувати програму «Резервне копіювання та відновлення» від Xperia™ для
створення резервних копій даних перед скиданням до заводських установок. За допомогою цієї
програми можна створювати резервні копії в онлайновому обліковому записі, на картці SD або
зовнішньому USB-накопичувачі, підключеному до пристрою через адаптер USB-хосту.
За допомогою програми «Резервне копіювання та відновлення» від Google ви можете створювати
резервні копії даних на сервері Google.

Створення резервних копій даних на комп’ютері

Використовуйте програмне забезпечення Xperia™ Companion для створення резервних копій
даних із вашого пристрою на ПК або комп’ютері Mac

®

від Apple

®

. Можна створити резервні копії

таких типів даних:

контакти та журнали дзвінків;

текстові повідомлення;

Календар

Установки

Мультимедійні файли, як-от музика та відео;

фотографії та зображення.

Створення резервних копій даних на комп’ютері

1

Розблокуйте екран пристрою та підключіть його до комп’ютера за допомогою кабелю USB.

2

Відкрийте на комп’ютері програмне забезпечення Xperia™ Companion, якщо воно не
запустилось автоматично. Через кілька секунд комп’ютер розпізнає ваш пристрій.
Обов’язково виберіть на пристрої режим Перенесення файлів (MTP).

3

Клацніть Резервна копія на головному екрані програми Xperia™ Companion.

4

Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб створити резервні копії даних свого пристрою.

Якщо ви не встановили програму Xperia™ Companion, під час підключення пристрою до
комп’ютера відобразиться відповідний запит.

Відновлення даних за допомогою комп’ютера

1

Розблокуйте екран пристрою та підключіть його до комп’ютера за допомогою кабелю USB.

2

Відкрийте на комп’ютері програмне забезпечення Xperia™ Companion, якщо воно не
запустилось автоматично. Через кілька секунд комп’ютер розпізнає ваш пристрій.
Обов’язково виберіть на пристрої режим Перенесення файлів (MTP).

3

Клацніть Відновити на головному екрані програми Xperia™ Companion.

4

Виберіть потрібний файл зі списку резервних копій, потім клацніть Далі і дотримуйтесь
інструкцій на екрані для відновлення даних на пристрої.

Якщо ви не встановили програму Xperia™ Companion, під час підключення пристрою до
комп’ютера відобразиться відповідний запит.

39

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Створення резервних копій даних за допомогою програми
«Резервне копіювання та відновлення» від Xperia™

У програмі «Резервне копіювання та відновлення» від Xperia™ можна створювати онлайнові або
локальні резервні копії даних. Наприклад, ви можете створювати резервні копії даних уручну або
ввімкнути функцію автоматичного створення резервних копій, щоб час від часу зберігати дані.
Радимо використовувати програму «Резервне копіювання та відновлення» від Xperia™ для
створення резервних копій даних перед скиданням до заводських установок. За допомогою цієї
програми в онлайновому обліковому записі, на картці SD або зовнішньому USB-накопичувачі,
підключеному до пристрою через адаптер USB-хосту, можна створювати резервні копії такого
вмісту:

закладки;

контакти та журнал дзвінків;

розмови;

дані календаря;

облікові записи електронної пошти;

мережі Wi-Fi;

установки пристрою;

програми;

вигляд головного екрана Xperia™.

Створення резервних копій вмісту в онлайновому обліковому записі

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Резервне копіюв. та скидання.

3

Щоб увімкнути функцію автоматичного резервного копіювання, торкніться Автом.
резерв. копіюв.
, а тоді — відповідного перемикача.

4

Щоб увімкнути функцію резервного копіювання вручну, торкніться Більше > Резервне
коп. вручну
.

5

У розділі Куди зберігати файли торкніться Вибір пам’яті > Обліковий запис
онлайн
.

6

Якщо з’явиться відповідний запит, ознайомтеся та погодьтеся з умовами та положеннями,
торкніться Погоджуюсь і дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб увійти в обліковий
запис Google™.

7

Виберіть типи даних для створення резервних копій і торкніться Резервна копія.

Налаштування функції автоматичного резервного копіювання

1

Перш ніж створювати резервну копію вмісту на USB-накопичувачі, переконайтеся, що
накопичувач підключено до пристрою за допомогою адаптера USB-хосту. Перш ніж
створювати резервну копію даних на картці SD, переконайтеся, що картку SD вставлено в
пристрій належним чином. Якщо ви створюєте резервні копії вмісту в онлайновому
обліковому записі, увійдіть у свій обліковий запис Google™.

2

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

3

Знайдіть і торкніться Установки > Резервне копіюв. та скидання.

4

У розділі Резервне копіювання та відновлення Xperia™ торкніться Автом.
резерв. копіюв.
.

5

Щоб увімкнути функцію автоматичного резервного копіювання, торкніться відповідного
перемикача.

6

Виберіть частоту резервного копіювання, місце збереження файлів, час і типи даних для
створення резервних копій.

7

Щоб зберегти установки, торкніться .

40

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Створення резервних копій вмісту вручну

1

Перш ніж створювати резервну копію вмісту на USB-накопичувачі, переконайтеся, що
накопичувач підключено до пристрою за допомогою адаптера USB-хосту. Перш ніж
створювати резервну копію даних на картці SD, переконайтеся, що картку SD вставлено в
пристрій належним чином. Якщо ви створюєте резервні копії вмісту в онлайновому
обліковому записі, увійдіть у свій обліковий запис Google™.

2

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

3

Знайдіть і торкніться Установки > Резервне копіюв. та скидання.

4

У розділі Резервне копіювання та відновлення Xperia™ торкніться Більше.

5

Торкніться Резервне коп. вручну, а потім виберіть місце зберігання резервної копії та
типи даних, резервні копії яких потрібно створити.

6

Торкніться Резервна копія.

7

Створивши резервні копії даних, торкніться Готово.

Редагування файлу резервної копії

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Резервне копіюв. та скидання.

3

У розділі Резервне копіювання та відновлення Xperia™ торкніться Більше.

4

Торкніться Змінити резервну копію, потім виберіть джерело резервної копії та типи
даних, які потрібно видалити.

5

Торкніться Видалити дані.

6

Торкніться OK, щоб підтвердити.

7

Після видалення даних торкніться Готово.

Відновлення резервних копій вмісту

1

Перш ніж відновлювати вміст із USB-накопичувача, переконайтеся, що накопичувач
підключено до пристрою за допомогою адаптера USB-хосту. Якщо ви відновлюєте вміст із
картки SD, переконайтеся, що її вставлено в пристрій належним чином. Якщо ви
відновлюєте вміст з облікового запису в Інтернеті, увійдіть у свій обліковий запис Google™.

2

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

3

Знайдіть і торкніться Установки > Резервне копіюв. та скидання.

4

У розділі Резервне копіювання та відновлення Xperia™ торкніться
Відновити дані, потім виберіть джерело відновлення та типи даних, які ви бажаєте
відновити.

5

Торкніться Відновити дані.

6

Після відновлення вмісту торкніться Готово.

Пам’ятайте про те, що будь-які зміни даних і установок, внесені після створення резервної
копії, включно із завантаженими програмами, під час відновлення даних будуть утрачені.

Створення резервних копій даних за допомогою програми
«Резервне копіювання та відновлення» від Google

Використовуйте програму «Резервне копіювання та відновлення» від Google для резервного
копіювання даних на сервер Google. Щоб відновлювати дані та установки програм після їх
перевстановлення, увімкніть функцію автоматичного відновлення.
За допомогою цієї програми ви можете створити резервні копії таких типів даних:

програми;

закладки;

мережі Wi-Fi;

інші установки.

Як створити резервну копію даних в онлайновому обліковому записі

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Резервне копіюв. та скидання.

3

Торкніться Резервне копіювання та відновлення Google™, потім торкніться
Створити резервні копії моїх даних та перетягніть повзунок праворуч.

41

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Увімкнення функції автоматичного відновлення після перевстановлення програми

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Резервне копіюв. та скидання.

3

У розділі Резервне копіювання та відновлення Google™ перетягніть повзунок
поруч із пунктом Автоматичне відновлення праворуч.

42

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.