Sony Xperia E5 - Упорядкування електронних листів

background image

Упорядкування електронних листів

Сортування електронних листів

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Електронна пошта.

3

Якщо у вас є декілька облікових записів електронної пошти, торкніться і виберіть той,
вхідні повідомлення якого потрібно сортувати. Щоб сортувати електронні листи у всіх
облікових записах одразу, торкніться > Об’єднана папка «Вхідні».

4

Торкніться , а тоді торкніться Сортувати.

5

Виберіть варіант сортування.

87

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Пошук електронних листів

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть і торкніться Електронна
пошта
.

2

Якщо у вас є декілька облікових записів електронної пошти, торкніться і виберіть той, у
якому потрібно здійснити пошук. Щоб здійснити пошук одразу в усіх облікових записах
електронної пошти, торкніться , а тоді — Об’єднана папка «Вхідні».

3

Торкніться .

4

Введіть текст для пошуку та торкніться на клавіатурі.

5

Результати пошуку відобразяться у вигляді списку, відсортованого за датою. Торкніться
електронного листа, який потрібно відкрити.

Перегляд усіх папок одного облікового запису електронної пошти

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться , а потім знайдіть і торкніться Електронна
пошта
.

2

Торкніться і виберіть обліковий запис, який потрібно перевірити.

3

В обліковому записі, який потрібно перевірити, виберіть Показати всі папки.

Видалення електронного листа

У папці "Вхідні" зсуньте вправо повідомлення, яке ви бажаєте видалити.

Щоб описаний вище механізм працював, потрібно активувати функцію "Зсув для
видалення". Зазвичай цей режим активований за промовчанням. Щоб перевірити, чи він
активований, торкніться > Установки, а потім встановіть позначку Упор. чи видал.
проведенням
.

Як перенести повідомлення електронної пошти до іншої папки

1

У папці "Вхідні" зсуньте вліво повідомлення, яке ви бажаєте видалити.

2

Торкніться Перемістити, потім виберіть потрібну папку.

Щоб описаний вище механізм працював, потрібно активувати функцію "Зсув для
видалення". Зазвичай цей режим активований за промовчанням. Щоб перевірити, чи він
активований, торкніться > Установки, а потім встановіть позначку Упор. чи видал.
проведенням
.