Sony Xperia E5 - Технологія бездротового з’єднання Bluetooth®

background image

Технологія бездротового з’єднання Bluetooth®

Використовуйте функцію Bluetooth® для надсилання файлів на інші пристрої, оснащені
технологією Bluetooth®, або для підключення аксесуарів «вільні руки». З’єднання Bluetooth® діє
найкраще в діапазоні 10 метрів (33 фути), якщо між пристроями немає перешкод. У деяких
випадках доведеться вручну з’єднувати свій пристрій з іншими пристроями Bluetooth®.

Різні пристрої Bluetooth® можуть мати різну сумісність між собою.

Якщо вашим пристроєм користуються декілька користувачів, кожен із користувачів може
змінювати установки Bluetooth®, при цьому такі зміни впливають на всіх інших
користувачів.

Увімкнення функції Bluetooth

®

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Bluetooth.

3

Торкніться перемикача поруч із пунктом Bluetooth, щоб увімкнути функцію Bluetooth

®

.

Пристрій буде видимий для пристроїв неподалік, а на екрані відобразиться список
доступних пристроїв Bluetooth

®

.

Установлення назви пристрою

Ви можете надати пристрою назву. Ця назва відображається на інших пристроях після ввімкнення
функції Bluetooth

®

, якщо пристрій установлено як видимий.

Введення імені пристрою

1

Переконайтеся, що функцію Bluetooth

®

увімкнуто.

2

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

3

Знайдіть і торкніться Установки > Bluetooth.

4

Торкніться > Перейменувати цей пристрій.

5

Введіть ім’я пристрою.

6

Торкніться Перейменувати.

З’єднання з іншим пристроєм Bluetooth

®

З’єднавши свій пристрій з іншими пристроями, ви можете, наприклад, підключити свій пристрій до
гарнітури Bluetooth

®

або автомобільного комплекту Bluetooth

®

і прослуховувати музику на

з’єднаних пристроях.

Після з’єднання пристрою з іншим пристроєм Bluetooth

®

ваш пристрій запам’ятовує це з’єднання.

Під час з’єднання пристрою з іншим пристроєм Bluetooth

®

може знадобитися ввести пароль. Ваш

пристрій автоматично спробує ввести стандартний пароль 0000. Якщо це не спрацює, перегляньте

117

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

посібник користувача пристрою Bluetooth

®

, щоб дізнатися пароль пристрою. Під час наступного

підключення до з’єднаного пристрою Bluetooth

®

повторно вводити цей пароль не потрібно.

Для деяких пристроїв Bluetooth

®

, наприклад більшості гарнітур Bluetooth

®

, потрібне як

з’єднання, так і підключення до іншого пристрою.

Пристрій можна з’єднувати з кількома пристроями Bluetooth

®

, однак одночасно можна

підключатися лише до одного профілю Bluetooth

®

™.

З’єднання пристрою з іншим пристроєм Bluetooth

®

1

Переконайтеся, що в пристрої, який потрібно з’єднати з вашим пристроєм, увімкнено
функцію Bluetooth

®

і цей пристрій видимий для інших пристроїв Bluetooth

®

.

2

Перейдіть на Головний екран свого пристрою й торкніться .

3

Знайдіть і торкніться Установки > Bluetooth.

4

Перетягніть повзунок поруч із пунктом Bluetooth, щоб увімкнути функцію Bluetooth

®

.

З’явиться список доступних пристроїв Bluetooth

®

.

5

Торкніться пристрою Bluetooth

®

, який потрібно з’єднати з вашим пристроєм.

6

Якщо потрібно, введіть пароль або підтвердьте один пароль на обох пристроях.

Підключення пристрою до іншого пристрою Bluetooth

®

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Bluetooth.

3

Торкніться пристрою Bluetooth

®

, до якого потрібно підключитися.

Від’єднання пристрою Bluetooth

®

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Bluetooth.

3

У розділі Підключені пристрої торкніться поруч з іменем пристрою, який потрібно
від’єднати.

4

Торкніться Забути.

Надсилання та отримання об'єктів за допомогою технології
бездротового з'єднання Bluetooth

®

Обмінюйтесь через з'єднання Bluetooth

®

даними з іншими пристроями, які підтримують технологію

Bluetooth

®

, такими як телефони та комп'ютери. Ви можете надсилати та отримувати наступні типи

об’єктів:

Фотознімки та відео

Музичні та інші звукові файли

Веб-сторінки

Надсилання об’єктів за допомогою технології Bluetooth

®

1

На пристрої, що отримує: переконайтеся, що функцію Bluetooth

®

увімкнуто й

пристрій видимий для інших пристроїв Bluetooth

®

.

2

На пристрої, що надсилає дані: відкрийте програму, що містить об’єкт, який ви
бажаєте надіслати, і прокрутіть екран, щоб перейти до цього об’єкта.

3

В залежності від програми та об’єкта, який ви бажаєте надіслати, вам, можливо, потрібно
буде доторкнутися й утримувати об'єкт, відкрити об’єкт або натиснути піктограму . Можуть
існувати й інші способи надіслати об’єкт.

4

Виберіть варіант Bluetooth.

5

Увімкніть функцію Bluetooth

®

, якщо з’явиться відповідний запит.

6

Торкніться назви пристрою, що отримує.

7

На пристрої, що отримує: якщо з’явиться відповідний запит, прийміть з’єднання.

8

На пристрої, що надсилає дані: якщо з’явиться відповідний запит, підтвердьте
передачу на пристрій, що приймає.

9

На пристрої, що отримує: прийміть вхідний об’єкт.

118

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Отримання об’єктів за допомогою технології Bluetooth

®

1

Переконайтеся, що функцію Bluetooth

®

увімкнуто й пристрій видимий для інших пристроїв

Bluetooth

®

.

2

Пристрій, з якого потрібно отримати об’єкт, почне надсилання даних на ваш пристрій.

3

Якщо з’явиться запит, введіть однаковий пароль на обох пристроях або підтвердьте
запропонований пароль.

4

Коли на пристрої з’явиться сповіщення про вхідний файл, перетягніть панель стану вниз і
торкніться сповіщення, щоб прийняти передавання файлу.

5

Торкніться Прийняти, щоб почати передавання файлу.

6

Щоб переглянути перебіг передавання, перетягніть панель стану вниз.

7

Щоб відкрити отриманий об’єкт, перетягніть панель стану вниз і торкніться відповідного
сповіщення.

119

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.