Sony Xperia E5 - Будильник і годинник

background image

Будильник і годинник

Ви можете встановити один або кілька будильників і використовувати як сигнал будильника будь-
який звук, збережений на пристрої. Будильник не спрацьовує, якщо пристрій вимкнено.
Формат часу будильника відповідає загальним установкам часу на пристрої, наприклад 12- або 24-
годинний.

1

Доступ до головного екрана програми «Будильник»

123

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

2

Перегляд годинника для різних часових поясів і налаштування установок

3

Доступ до функції секундоміра

4

Доступ до функції таймера

5

Перегляд параметрів

6

Установки дати й часу годинника

7

Увімкнення або вимкнення будильника

8

Додавання нового сигналу будильника

Установлення нового будильника

1

Перейдіть на головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Годинник.

3

Торкніться .

4

Торкніться Час і виберіть потрібне значення.

5

Торкніться OK.

6

За бажанням змініть інші установки будильника.

7

Торкніться Зберегти.

Відкладання сигналу будильника під час його звучання

Торкніться елемента Відкласти.

Вимкнення сигналу будильника під час його звучання

Перетягніть повзунок праворуч.

Щоб вимкнути відкладений сигнал будильника, перетягніть панель стану, відкривши
панель сповіщень, і торкніться .

Змінення наявного будильника

1

Перейдіть на головний екран і торкніться Годинник.

2

Торкніться Будильник, а тоді — будильника, який потрібно змінити.

3

Внесіть потрібні зміни.

4

Торкніться Готово.

Увімкнення або вимкнення будильника

Відкрийте програму «Годинник» і перетягніть повзунок поруч із будильником, щоб увімкнути
або вимкнути його.

Видалення будильника

1

Відкрийте програму «Будильник і годинник», а потім доторкніться до будильника, який
потрібно видалити, і утримуйте його.

2

Торкніться Видалити сигнал, а потім — Так.

Установлення сигналу будильника

1

Відкрийте програму «Будильник і годинник» і торкніться сигналу будильника, який потрібно
змінити.

2

Торкніться Сигнал будильника і виберіть потрібний варіант або торкніться і
виберіть музичний файл.

3

Торкніться Готово, а потім — Зберегти.

Додаткову інформацію про те, як відрегулювати рівні гучності будильника, можна
переглянути в статті Гучність і установки звуку на сторінці 53.

Налаштування рівня гучності будильника

1

Відкрийте програму «Будильник і годинник», а потім торкніться сигналу будильника, який
потрібно змінити.

2

Перетягніть повзунок гучності в розділі Гучність сигналу у потрібне положення.

3

Торкніться Зберегти.

124

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Установлення періодичного сигналу будильника

1

Відкрийте програму «Будильник і годинник», а потім торкніться сигналу будильника, який
потрібно змінити.

2

Торкніться Повтор.

3

Позначте відповідні дні, потім торкніться OK.

4

Торкніться Зберегти.

Увімкнення функції вібрування для будильника

1

Відкрийте програму «Будильник і годинник», а потім торкніться сигналу будильника, який
потрібно змінити.

2

Установіть позначку Вібрація.

3

Торкніться Зберегти.

Вибір функцій бокових клавіш

1

Відкрийте програму «Будильник і годинник», а потім виберіть сигнал будильника, який
потрібно змінити.

2

Торкніться Функції боков. клавіш, а потім виберіть потрібну дію для бокових клавіш
під час сигналу будильника.

3

Торкніться Зберегти.

125

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.