Sony Xperia E5 - Створення резервних копій контактів

background image

Створення резервних копій контактів

На картці пам’яті, SIM-картці або USB-накопичувачі можна створювати резервні копії контактів.
Щоб дізнатися, як відновити контакти на пристрої, прочитайте статтю Перенесення
контактів
на сторінці 76.

Експорт усіх контактів на картку пам’яті

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться , а потім — .

2

Натисніть , а тоді торкніться Експортувати контакти > Картка SD.

3

Торкніться OK.

Експорт контактів на SIM-картку

Після експорту контактів на SIM-картку, можливо, буде експортована не вся інформація.
Це обумовлено обмеженою пам’яттю SIM-карток.

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , а потім — .

2

Натисніть клавішу , а потім торкніться Експортувати контакти > SIM-картка.

3

Позначте контакти, які слід експортувати, або натисніть Позначити всі, якщо потрібно
експортувати всі контакти.

4

Торкніться Експортувати.

5

Виберіть Додати контакти, якщо потрібно додати контакти до наявних контактів на
SIM-картці, або виберіть Замінити всі контакти, якщо потрібно замінити наявні
контакти на SIM-картці.

82

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.