Sony Xperia E5 - Установки обміну повідомленнями

background image

Установки обміну повідомленнями

Змінення установок сповіщення про повідомлення

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть і торкніться .

2

Торкніться , а потім — Установки.

3

Щоб установити звук сповіщення, торкніться Сигнал сповіщення, потім виберіть
потрібний варіант або торкніться і виберіть музичний файл, збережений на пристрої.

4

Щоб підтвердити, торкніться Готово.

5

Для інших установок сповіщень перетягніть відповідні повзунки праворуч або ліворуч.

Як увімкнути або вимкнути функцію звіту про доставку для вихідних повідомлень

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть і торкніться .

2

Торкніться піктограми , а далі – Установки.

3

Перетягніть повзунок поруч із пунктом Звіт про доставку праворуч або ліворуч.

Якщо увімкнути функцію звіту про доставку, у повідомленнях, які успішно доставлено,
відображається позначка Надіслано.