Sony Xperia E5 - Екран програм

background image

Екран програм

Екран програм (щоб відкрити, перейдіть на головний екран) містить програми, попередньо
встановлені на пристрої, а також програми, які ви завантажуєте.

23

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Перегляд усіх програм на екрані програм

1

Перейдіть на головний екран і торкніться .

2

Проведіть ліворуч або праворуч на екрані програм.

Відкриття програми з екрана програм

На екрані програм проведіть ліворуч або праворуч, щоб знайти програму, а потім торкніться
її.

Пошук програми на екрані програм

1

На екрані програм торкніться Пошук програм.

2

Введіть назву програми, яку потрібно знайти.

Додавання ярлика програми на головний екран

1

На екрані програм доторкніться до піктограми програми й утримуйте її, щоб вибрати, а
потім перетягніть піктограму у верхню частину екрана. Відкриється головний екран.

2

Перетягніть піктограму в потрібне місце розташування на головному екрані та відпустіть
палець.

Видалення програми з екрана програм

1

Доторкніться й утримуйте порожню ділянку на екрані програм, доки пристрій не завібрує.
Після цього всі програми, які можна видалити, будуть позначені значком .

2

Торкніться програми, яку потрібно видалити, а потім торкніться Видалити.

Упорядкування програм на екрані програм

1

На екрані програм торкніться .

2

Торкніться Сортування програм і виберіть потрібний параметр.

Переміщення програми на екрані програм

1

На екрані програм торкніться .

2

Переконайтеся, що в розділі Сортування програм вибрано параметр Власний
порядок
.

3

Доторкніться до програми й утримуйте її, доки її не буде виділено, а потім перетягніть її в
нове розташування.