Sony Xperia E5 - Перегляд фотографій на карті

background image

Перегляд фотографій на карті

Додавання інформації про розташування до фотографій також називають геотегуванням. Ви
можете переглядати фотографії на карті та додавати до них теги, щоб показувати друзям і рідним,
де саме було зроблено конкретну фотографію. Докладнішу інформацію див. у розділі Додавання
географічного положення до фотографій
на сторінці 98.

Якщо в камері ввімкнено визначення розташування та активовано функцію геотегування,
ви можете додавати до фотографій теги, щоб пізніше одразу переглядати їх на карті.

1

Перегляд фотографій із геотегами на глобусі

2

Пошук розташування на карті

3

Перегляд параметрів меню

4

Двічі торкніться, щоб збільшити зображення. Зведіть пальці, щоб зменшити зображення. Перетягніть, щоб побачити
інші частини карти.

5

Група фотографій і/або відеозаписів, яким призначено геотег з однаковим розташуванням

6

Мініатюри вибраної групи фотографій і/або відеозаписів. Торкніться об’єкта, щоб розкрити його на весь екран.

Якщо в якомусь місці знято декілька фотографій, на карті відобразиться тільки одна з
них. Загальна кількість фотографій відображається в правому верхньому куті, наприклад

. Щоб переглянути всі фотографії в групі, торкніться першої фотографії, а потім

торкніться однієї з мініатюр у нижній частині екрана.

Додавання або редагування геомітки фотографії

1

Під час перегляду фотографії торкніться екрана, щоб відобразити панелі інструментів.

2

Торкніться , а тоді — Додати геомітку або Редагувати геомітку, щоб відкрити
екран карти.

3

Торкніться карти в місці, де було знято фотографію.

4

Щоб скинути розташування для фотографії, торкніться нового розташування на карті.

5

Завершивши, торкніться OK.

Перегляд позначених геомітками фотографій на карті

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Альбом.

3

Торкніться , а потім — Місця.

4

Торкніться фотографії, яку потрібно переглянути на карті.

Перегляд на глобусі фотографій, позначених геомітками

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Альбом.

3

Торкніться , а потім — Місця > .

4

Торкніться фотографії, яку потрібно переглянути на глобусі.

110

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Змінення геотегу фотографії

1

Переглядаючи фотографію на карті в програмі «Альбом», доторкніться до фотографії й
утримуйте її, доки її рамка не стане синьою, а потім торкніться потрібного місця на карті.

2

Торкніться OK.

Змінення вигляду карти

Переглядаючи карту в програмі «Альбом», торкніться , а потім виберіть потрібний вигляд
(Класичний перегляд і Супутниковий перегляд).

111

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.