Sony Xperia E5 - Установки Інтернету та MMS

background image

Установки Інтернету та MMS

Щоб надсилати мультимедійні повідомлення або отримувати доступ до Інтернету за відсутності
доступної мережі Wi-Fi, на пристрої має бути ввімкнено з’єднання для мобільного передавання
даних із правильними установками Інтернету та послуги обміну мультимедійними повідомленнями
(MMS). Ось кілька порад.

Для більшості мереж і операторів мобільного зв’язку установки Інтернету та MMS попередньо
встановлені на пристрої. У такому разі ви можете одразу користуватись Інтернетом і надсилати
мультимедійні повідомлення.

Ці установки можна завантажити через Wi-Fi.

Установки Інтернету та MMS можна вручну додати, змінити або видалити в будь-який час. Якщо ви
помилково змінили чи видалили установки Інтернету або MMS, завантажте їх знову.

Якщо ви не можете отримати доступ до Інтернету через мобільну мережу або обмін
мультимедійними повідомленнями не працює, навіть якщо відповідні установки успішно
завантажено на пристрій, перегляньте поради з усунення несправностей із покриттям мережі,
мобільним передаванням даних або обміном мультимедійними повідомленнями на сайті
www.sonymobile.com/support/.

Якщо активовано режим заощадження заряду акумулятора, мобільне передавання даних
призупиняється в разі вимкнення екрана. Якщо це викликає проблеми зі з’єднанням, спробуйте
виключити деякі програми та служби зі списку призупинення або тимчасово вимкніть режим
заощадження заряду акумулятора.

Якщо ви використовуєте пристрій, який має профілі кількох користувачів, лише власник (тобто
основний користувач) може завантажувати установки Інтернету та обміну повідомленнями з меню
«Установки», проте завантажені установки застосовуються до всіх користувачів.

Завантаження установок Інтернету та MMS

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Більше > Установки Інтернету.

3

Торкніться Прийняти. Після успішного завантаження установок у рядку стану
відобразиться , а передача даних через мобільну мережу буде увімкнена автоматично.

Якщо установки не вдасться завантажити на пристрій, перевірте потужність сигналу своєї
мобільної мережі. Перемістіться на відкриту місцевість без перешкод або підійдіть до
вікна, а потім спробуйте знову.

44

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Додавання установок Інтернету та MMS уручну

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Більше > Мобільні мережі.

3

Торкніться Назви точки доступу > .

4

Торкніться Ім'я і введіть потрібну назву.

5

Торкніться APN і введіть назву точки доступу.

6

Введіть усю іншу потрібну інформацію. Якщо ви не знаєте, яку інформацію потрібно надати,
зверніться до оператора мережі.

7

Завершивши, торкніться , а потім торкніться ЗБЕРЕГТИ.

8

Щоб вибрати щойно додану APN, торкніться перемикача поряд із назвою APN. Після
вибору ця точка APN стане стандартною APN для послуг Інтернету та MMS.

Перегляд завантажених установок Інтернету та MMS

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Більше > Мобільні мережі.

3

Торкніться елемента Назви точки доступу.

4

Для перегляду додаткових відомостей торкніться будь-якого доступного елементу.

Якщо доступні кілька з’єднань, активне з’єднання з мережею буде позначено кнопкою з
позначкою .