Sony Xperia E5 - Bảo vệ thẻ SIM

background image

Bảo vệ thẻ SIM

Bạn có thể khóa và mở khóa từng thẻ SIM đang dùng trong thiết bị bằng mã PIN (Số
nhận dạng cá nhân). Khi thẻ SIM bị khóa, thuê bao được liên kết với thẻ được bảo vệ
khỏi việc sử dụng sai, nghĩa là bạn phải nhập mã PIN mỗi lần khởi động thiết bị.
Nếu bạn nhập mã PIN không chính xác nhiều hơn số lần tối đa cho phép, thẻ SIM của
bạn sẽ bị chặn. Khi đó, bạn sẽ cần phải nhập mã PUK (Mã mở khóa cá nhân) và mã
PIN mới. Mã PIN và mã PUK của bạn được nhà khai thác mạng cung cấp.

Cách thiết lập khóa thẻ SIM

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình khóa & bảo mật > Thiết lập khóa thẻ SIM.

3

Kéo thanh trượt bên cạnh Khóa thẻ SIM sang phải.

4

Nhập mã PIN của thẻ SIM và nhấn OK. Khóa thẻ SIM bây giờ đã hoạt động và
bạn sẽ được nhắc nhập mã PIN mỗi lần bạn khởi động lại thiết bị.

Cách xóa khóa thẻ SIM

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình khóa & bảo mật > Thiết lập khóa thẻ SIM.

3

Kéo thanh trượt bên cạnh Khóa thẻ SIM sang trái.

4

Nhập mã PIN của thẻ SIM và nhấn OK.

Cách thay đổi mã PIN của thẻ SIM

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình khóa & bảo mật > Thiết lập khóa thẻ SIM.

3

Nhấn T.đổi mã PIN của SIM.

4

Nhập mã PIN của thẻ SIM cũ và nhấn OK.

5

Nhập mã PIN của thẻ SIM mới và nhấn OK.

6

Nhập lại mã PIN của thẻ SIM mới và nhấn OK.

Cách mở khóa thẻ SIM bị chặn bằng mã PUK

1

Nhập mã PUK và nhấn

.

2

Nhập mã PIN mới và nhấn

.

3

Nhập lại mã PIN mới và nhấn

.

Nếu bạn nhập sai mã PUK quá nhiều lần, bạn cần liên hệ với nhà khai thác mạng để nhận thẻ
SIM mới.