Sony Xperia E5 - Tìm thiết bị bị mất

background image

Tìm thiết bị bị mất

Nếu bạn có tài khoản Google™, dịch vụ web “Protection by my Xperia” có thể giúp
bạn xác định vị trí và bảo vệ thiết bị của bạn nếu bạn bị mất. Nếu bạn đã kích hoạt
dịch vụ này trên thiết bị, bạn có thể:

Xác định vị trí thiết bị của bạn trên bản đồ.

Phát âm báo ngay cả khi thiết bị ở chế độ Không làm phiền.

Khóa thiết bị từ xa và khiến thiết bị hiển thị chi tiết liên lạc của bạn cho bất kỳ ai tìm
thấy thiết bị.

Xóa bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài của thiết bị từ xa khi đó là lựa chọn cuối cùng.

Dịch vụ “Protection by my Xperia” có thể chỉ có ở một số quốc gia hoặc khu vực.

Nếu bạn đã xóa bộ nhớ trong của thiết bị bằng cách sử dụng dịch vụ web “Protection by my
Xperia”, bạn phải đăng nhập vào một tài khoản Google™ đã được đồng bộ trước đó trên thiết
bị này ở lần kết tiếp khi bạn bật thiết bị này lên.

18

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách kích hoạt dịch vụ Protection by my Xperia

1

Đảm bảo rằng bạn có kết nối dữ liệu đang hoạt động và đã bật các dịch vụ vị trí
trên thiết bị của mình.

2

Từ Màn hình chủ, nhấn .

3

Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình khóa & bảo mật > Bảo vệ bởi my Xperia >
Kích hoạt.

4

Đánh dấu vào hộp kiểm để đồng ý với các điều khoản và điều kiện của dịch vụ,
sau đó nhấn Chấp nhận.

5

Nếu được nhắc, hãy đăng nhập vào tài khoản Google™ của bạn hoặc tạo tài
khoản mới nếu bạn chưa có.

Để xác nhận rằng dịch vụ Protection by my Xperia có thể xác định vị trí thiết bị của bạn, hãy
truy cập myxperia.sonymobile.com và đăng nhập bằng tài khoản Google™ mà bạn đang sử
dụng trên thiết bị của mình.

Nếu bạn đang dùng chung thiết bị với nhiều người dùng, hãy lưu ý rằng dịch vụ Protection by
my Xperia chỉ khả dụng cho người dùng đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu.

T́m thiết bị đă mất bằng Tŕnh quản lư Thiết bị Android™

Google™ cung cấp dịch vụ vị trí và web bảo mật được gọi là Tŕnh quản lư Thiết bị
Android™. Bạn có thể sử dụng dịch vụ này song song, hoặc thay thế cho dịch vụ my
Xperia. Nếu bị mất thiết bị, bạn có thể sử dụng Tŕnh quản lư Thiết bị Android™ để:

T́m và hiển thị nơi thiết bị của bạn đang ở.

Đổ chuông hoặc khóa thiết bị của bạn, xóa mọi thứ trên máy, hoặc thêm số điện thoại
vào màn h́nh khóa.
Để biết thêm thông tin về Tŕnh quản lư Thiết bị Android™, hăy vào
www.support.google.com.

Tŕnh quản lư Thiết bị Android™ không hoạt động nếu thiết bị của bạn đang tắt hoặc nếu máy
không có kết nối Internet. Dịch vụ Tŕnh quản lư Thiết bị Android™ có thể không sử dụng được
ở mọi quốc gia và khu vực.

Cách kích hoạt Trình quản lý Thiết bị Android™

1

Nếu bạn đang sử dụng thiết bị có nhiều người dùng, hãy đảm bảo rằng bạn đã
đăng nhập với tư cách chủ sở hữu.

2

Đảm bảo rằng bạn có kết nối dữ liệu đang hoạt động và các dịch vụ định vị đã
được bật.

3

Từ Màn hình chủ, nhấn .

4

Tìm và nhấn Cài đặt > Google > Bảo mật.

5

Kéo thanh trượt bên cạnh Định vị từ xa thiết bị nàyCho phép khóa và
xóa dữ liệu từ xa
sang vị trí Bật.

6

Nếu được nhắc, hãy đồng ý với các điều khoản và điều kiện bằng cách nhấn
vào Kích hoạt.

7

Để xác minh rằng Trình quản lý Thiết bị Android™ có thể xác định vị trí thiết bị
của bạn sau khi kích hoạt dịch vụ, hãy truy cập
www.android.com/devicemanager và đăng nhập bằng tài khoản Google™ của
bạn.

19

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.