Sony Xperia E5 - Cài đặt và âm lượng âm thanh

background image

Cài đặt và âm lượng âm thanh

Bạn có thể điều chỉnh âm lượng thông báo, cũng như âm lượng cho việc phát lại nhạc
và video.

Cách điều chỉnh âm lượng nhạc chuông bằng phím âm lượng

Bấm phím âm lượng lên hoặc xuống.

Cách điều chỉnh âm lượng phát media bằng phím âm lượng

Khi phát nhạc hoặc xem video, bấm phím âm lượng lên hoặc xuống kể cả khi
màn hình đã khóa.

Cách bật chế độ rung

Bấm phím âm lượng cho tới khi

hiển thị.

Cách điều chỉnh mức âm lượng

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Âm thanh và thông báo.

3

Kéo thanh trượt âm lượng đến vị trí mong muốn.

Bạn cũng có thể bấm phím tăng hoặc giảm âm lượng, sau đó nhấn

để điều chỉnh riêng

mức âm lượng cho nhạc chuông, phát lại media hoặc báo thức.

52

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách đặt để thiết bị rung khi có cuộc gọi đến

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Âm thanh và thông báo.

3

Kéo thanh trượt bên cạnh Đồng thời rung khi có cuộc gọi sang phải.

Cách đặt nhạc chuông

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Âm thanh và thông báo > Nhạc chuông điện thoại.

3

Chọn một tùy chọn từ danh sách hoặc nhấn và chọn một tập tin nhạc đã
được lưu trên thiết bị của bạn.

4

Để xác nhận, nhấn Xong.

Cách chọn âm thông báo

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Âm thanh và thông báo > Âm thanh thông báo.

3

Chọn một tùy chọn từ danh sách hoặc nhấn và chọn một tập tin nhạc đã
được lưu trên thiết bị của bạn.

4

Để xác nhận, nhấn Xong.

Một số ứng dụng có âm thông báo cụ thể của riêng chúng mà bạn có thể chọn từ cài đặt của
ứng dụng đó.

Cách kích hoạt âm báo chạm

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Âm thanh và thông báo > Âm thanh khác.

3

Kéo thanh trượt bên cạnh Âm bàn phím sốÂm thanh chạm sang phải.