Sony Xperia E5 - Cải thiện âm thanh phát ra

background image

Cải thiện âm thanh phát ra

Bạn có thể nâng cao chất lượng âm thanh cho thiết bị của mình, bằng cách kích hoạt
thủ công cài đặt âm thanh riêng, như Bộ chỉnh âm và Âm thanh nổi. Bạn có thể kích
hoạt chức năng Cân bằng âm lượng để giảm thiểu chênh lệch về âm lượng giữa các
bài hát hoặc video. Bạn cũng có thể cải thiện chất lượng của các tập tin nhạc nén tới
chất lượng gần bằng Âm thanh chất lượng cao khi sử dụng tai nghe có dây.

Cách nâng cao chất lượng xuất âm thanh tự động

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Âm thanh và thông báo > Cài đặt âm thanh.

3

Kéo thanh trượt bên cạnh ClearAudio+ sang phải.

58

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách điều chỉnh thủ công cài đặt âm thanh

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Âm thanh và thông báo > Cài đặt âm thanh.

3

Kéo thanh trượt bên cạnh ClearAudio+ sang trái.

4

Nhấn Hiệu ứng âm thanh > Bộ chỉnh âm.

5

Điều chỉnh cài đặt âm thanh bằng cách kéo các nút dải băng tần lên hoặc
xuống.

Việc điều chỉnh thủ công cài đặt âm thanh phát ra không ảnh hưởng đến các ứng dụng giao
tiếp bằng giọng nói. Ví dụ: chất lượng âm thanh của cuộc gọi thoại sẽ không thay đổi.

Cách giảm thiểu sự chênh lệch âm lượng bằng Bộ cân bằng động

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Âm thanh và thông báo > Cài đặt âm thanh.

3

Kéo thanh trượt bên cạnh Chức năng cân bằng âm lượng sang phải.