Sony Xperia E5 - Mẹo dành cho Xperia™‎

background image

Mẹo dành cho Xperia™

Sử dụng Mẹo dành cho Xperia™ bạn có thể nhận thông tin hữu ích cho thiết bị của
mình qua thông báo và tìm hiểu tất cả những gì bạn cần để bắt đầu.

Cách bật hoặc tắt Mẹo Xperia™

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Giới thiệu & Mẹo.

3

Nhấn vào thanh trượt Mẹo Xperia™.