Sony Xperia E5 - Mục lục

background image

Mục lục

Bắt đầu.......................................................................................... 6

Giới thiệu về Hướng dẫn sử dụng này.............................................. 6
Tổng quan.......................................................................................... 6
Lắp ráp............................................................................................... 7
Bảo vệ màn hình................................................................................ 8
Khởi động thiết bị lần đầu.................................................................. 8
Tại sao tôi cần tài khoản Google™?.................................................. 9

Bảo mật thiết bị...........................................................................11

Đảm bảo thiết bị của bạn được bảo vệ............................................ 11
Khóa màn hình................................................................................. 11
Tự động mở khóa thiết bị.................................................................13
Bảo vệ thẻ SIM.................................................................................17
Tìm số nhận dạng của thiết bị..........................................................17
Tìm thiết bị bị mất ............................................................................18

Tìm hiểu thông tin cơ bản......................................................... 20

Sử dụng màn hình cảm ứng............................................................ 20
Khóa và mở khóa màn hình.............................................................21
Màn hình chủ................................................................................... 22
Màn hình ứng dụng..........................................................................23
Điều hướng ứng dụng......................................................................24
Tiện ích.............................................................................................25
Phím tắt và thư mục.........................................................................25
Hình nền và chủ đề.......................................................................... 26
Chụp ảnh màn hình..........................................................................27
Thông báo........................................................................................ 27
Biểu tượng trên thanh trạng thái...................................................... 29
Tổng quan về ứng dụng...................................................................31

Pin và bảo trì...............................................................................33

Sạc pin cho thiết bị...........................................................................33
Quản lý pin và năng lượng...............................................................34
Cách cập nhật thiết bị...................................................................... 35
Bảo trì bằng máy tính.......................................................................36
Bộ nhớ và lưu trữ.............................................................................37
Sao lưu và khôi phục nội dung.........................................................39

Tải về ứng dụng......................................................................... 42

Tải về các ứng dụng từ Google Play™............................................42
Tải về ứng dụng từ nguồn khác.......................................................42

Internet và mạng.........................................................................43

Duyệt web........................................................................................ 43

2

background image

Cài đặt Internet và MMS ................................................................. 43
Wi-Fi.................................................................................................44
Chia sẻ kết nối dữ liệu di động.........................................................45
Kiểm soát mức sử dụng dữ liệu.......................................................47
Chọn mạng di động..........................................................................48
Mạng riêng ảo (VPN)....................................................................... 48

Đồng bộ hoá dữ liệu trên thiết bị của bạn............................... 50

Đồng bộ hóa với tài khoản trực tuyến..............................................50
Đồng bộ hóa với Microsoft® Exchange ActiveSync®......................50

Cài đặt cơ bản............................................................................ 52

Truy cập cài đặt................................................................................52
Cài đặt và âm lượng âm thanh........................................................ 52
Chế độ Không làm phiền..................................................................53
Cài đặt màn hình..............................................................................54
Cài đặt ứng dụng............................................................................. 55
Cài lại ứng dụng...............................................................................56
Daydream.........................................................................................57
Cài đặt ngôn ngữ............................................................................. 58
Ngày và giờ......................................................................................58
Cải thiện âm thanh phát ra...............................................................58
Tài khoản nhiều người dùng............................................................ 59

Nhập văn bản..............................................................................62

Bàn phím ảo.....................................................................................62
Bàn phím điện thoại......................................................................... 63
Nhập văn bản bằng giọng nói.......................................................... 64
Sửa văn bản.....................................................................................64
Cá nhân hóa bàn phím ảo................................................................65

Gọi điện....................................................................................... 67

Gọi điện............................................................................................67
Nhận cuộc gọi.................................................................................. 68
Cuộc gọi đang diễn ra...................................................................... 70
Sử dụng nhật ký cuộc gọi................................................................ 70
Chuyển tiếp cuộc gọi........................................................................71
Hạn chế cuộc gọi............................................................................. 71
Nhiều cuộc gọi................................................................................. 72
Cuộc gọi hội nghị............................................................................. 72
Thư thoại..........................................................................................73
Cuộc gọi khẩn cấp........................................................................... 73

Danh bạ....................................................................................... 75

Chuyển danh bạ...............................................................................75
Tìm kiếm và xem liên lạc..................................................................76
Thêm và sửa liên lạc........................................................................77

3

background image

Bổ sung thông tin số liên lạc khẩn cấp và y tế................................. 78
Mục yêu thích và nhóm.................................................................... 79
Gửi thông tin của liên lạc................................................................. 80
Tránh các mục trùng lặp trong ứng dụng Danh bạ.......................... 80
Sao lưu danh bạ...............................................................................80

Nhắn tin và chat..........................................................................82

Đọc và gửi tin nhắn.......................................................................... 82
Sắp xếp tin nhắn.............................................................................. 83
Gọi điện từ tin nhắn..........................................................................83
Cài đặt nhắn tin................................................................................ 84
Nhắn tin nhanh và trò chuyện video.................................................84

Email............................................................................................85

Thiết lập email..................................................................................85
Gửi và nhận email............................................................................85
Sắp xếp thư email............................................................................ 86
Cài đặt tài khoản email.....................................................................87
Gmail™............................................................................................ 88

Nhạc.............................................................................................89

Chuyển nhạc sang thiết bị của bạn..................................................89
Nghe nhạc........................................................................................89
Menu màn hình chủ ứng dụng Nhạc................................................91
Danh sách nhạc............................................................................... 91
Chia sẻ nhạc.................................................................................... 92
Cải thiện âm thanh........................................................................... 92

Đài FM..........................................................................................93

Nghe đài...........................................................................................93
Kênh radio yêu thích........................................................................ 94
Cài đặt âm thanh..............................................................................94

Camera........................................................................................ 95

Chụp ảnh và quay video.................................................................. 95
Thêm vị trí địa lý cho ảnh chụp của bạn.......................................... 96
Cài đặt camera chung...................................................................... 96
Cài đặt chụp ảnh tĩnh....................................................................... 98
Cài đặt máy quay phim.................................................................. 101

Ảnh chụp và video trong Album............................................. 103

Xem ảnh và video.......................................................................... 103
Chia sẻ và quản lý ảnh và video.................................................... 104
Sửa ảnh bằng ứng dụng trình sửa Ảnh......................................... 105
Chỉnh sửa video bằng ứng dụng Trình biên tập video...................105
Ẩn ảnh chụp và video.....................................................................106
Menu màn hình chủ Album............................................................ 106
Xem ảnh chụp trên bản đồ.............................................................107

4

background image

Video..........................................................................................109

Ứng dụng Video.............................................................................109
Chuyển nội dung video sang thiết bị.............................................. 110
Quản lý nội dung video...................................................................110

Khả năng kết nối.......................................................................111

Chia sẻ nội dung với các thiết bị DLNA Certified™........................ 111
NFC................................................................................................ 112
Công nghệ không dây Bluetooth®................................................. 114

Các ứng dụng và tính năng thông minh giúp bạn tiết kiệm

thời gian.................................................................................... 117

Sử dụng thiết bị của bạn làm ví......................................................117
Gói tin tức.......................................................................................117

Du lịch và bản đồ......................................................................118

Sử dụng dịch vụ định vị..................................................................118
Google Maps™ và điều hướng...................................................... 118
Sử dụng lưu lượng dữ liệu khi đi du lịch........................................ 118
Chế độ máy bay............................................................................. 119

Lịch và báo thức.......................................................................120

Lịch.................................................................................................120
Báo thức và đồng hồ......................................................................120

Trợ năng....................................................................................123

Động tác phóng to..........................................................................123
Chữ to............................................................................................ 123
Hiệu chỉnh màu.............................................................................. 123
TalkBack.........................................................................................123

Hỗ trợ và pháp lý......................................................................125

Ứng dụng Hỗ trợ............................................................................125
Mẹo dành cho Xperia™................................................................. 125
Trợ giúp trong menu và ứng dụng................................................. 125
Chạy mục kiểm tra chẩn đoán trên thiết bị của bạn.......................125
Khởi động lại, đặt lại và sửa chữa................................................. 126
Giúp chúng tôi cải thiện phần mềm................................................127
Bảo hành, SAR và hướng dẫn sử dụng.........................................127
Tái chế thiết bị của bạn.................................................................. 127
Thông tin pháp lý............................................................................128

5