Sony Xperia E5 - Chuyển nhạc sang thiết bị của bạn

background image

Chuyển nhạc sang thiết bị của bạn

Có nhiều cách khác nhau để chuyển nhạc từ máy tính sang thiết bị của bạn:

Bạn có thể chuyển các tập tin nhạc giữa thiết bị của mình và máy tính bằng cách sử
dụng cáp USB được cung cấp. Sau khi kết nối, chọn Truyền tệp (MTP) trên thiết bị,
sau đó chỉ cần sao chép và dán hoặc kéo và thả các tập tin bằng máy tính. Xem Quản
lý tập tin bằng máy tính
trên trang 37.

Bạn có thể dùng phần mềm Xperia™ Companion để chuyển qua lại các tập tin media
của mình giữa máy tính và thiết bị. Tìm hiểu thêm và tải về Xperia™ Companion cho
Windows tại http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ hoặc Xperia™
Companion cho Mac tại http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

Ứng dụng Nhạc có thể không hỗ trợ tất cả định dạng tập tin nhạc. Để biết thêm thông tin về các
định dạng tập tin được hỗ trợ và việc sử dụng các tập tin đa phương tiện (âm thanh, hình ảnh
và video), hãy tải về Bài viết hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn tại www.sonymobile.com/
support/
.