Sony Xperia E5 - Bảo trì bằng máy tính

background image

Bảo trì bằng máy tính

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion là dịch vụ phần mềm cung cấp bộ công cụ và ứng dụng mà bạn
có thể dùng khi kết nối thiết bị với máy tính. Với Xperia™ Companion, bạn có thể:

Cập nhật hoặc sửa chữa phần mềm thiết bị của bạn.

Chuyển nội dung từ thiết bị cũ bằng Xperia™ Transfer.

Sao lưu và phục hồi nội dung trên máy tính của bạn.

Đồng bộ hóa nội dung đa phương tiện – ảnh, video, nhạc và danh sách nhạc – giữa
thiết bị và máy tính của bạn.

Duyệt các tập tin trên thiết bị của bạn.
Để dùng Xperia™ Companion, bạn cần có máy tính kết nối Internet đang chạy một
trong các hệ điều hành sau:

Microsoft

®

Windows

®

7 trở lên

Mac OS

®

X 10.11 trở lên

Tìm hiểu thêm và tải về Xperia™ Companion cho Windows tại
http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ hoặc Xperia™ Companion cho
Mac tại http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

36

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Quản lý tập tin bằng máy tính

Sử dụng kết nối cáp USB giữa máy tính chạy Windows

®

và thiết bị của bạn để chuyển

và quản lý tập tin.
Sau khi hai thiết bị được kết nối, bạn có thể chọn có muốn sạc pin cho thiết bị, chuyển
tệp, sử dụng thiết bị làm nguồn điện hoặc sử dụng thiết bị cho đầu vào MIDI hay
không. Máy tính của bạn sẽ phát hiện thiết bị khi bạn chọn chế độ kết nối Truyền tệp
(MTP)
. Chế độ kết nối mặc định được đặt thành Chỉ sạc.
Với Xperia™ Companion, bạn có thể truy cập vào hệ thống tập tin của thiết bị. Nếu
chưa cài đặt Xperia™ Companion, bạn sẽ được yêu cầu cài đặt khi kết nối thiết bị với
máy tính.

Luôn sử dụng cáp USB dành cho kiểu máy Xperia™ cụ thể của bạn và đảm bảo cáp này hoàn
toàn khô.

Chế độ kết nối USB

Bạn có thể sử dụng chế độ kết nối Truyền tệp (MTP) để quản lý tập tin và cập nhật
phần mềm của thiết bị. Chế độ USB này được sử dụng với máy tính Microsoft

®

Windows

®

. Tính năng sạc được bật theo mặc định.

Cách thay đổi chế độ kết nối USB

1

Cắm đầu nối USB vào thiết bị của bạn.

2

Kéo Thanh trạng thái xuống, sau đó nhấn vào Chỉ sạc.

3

Nhấn vào Truyền tệp (MTP) hoặc MIDI tùy ý.