Sony Xperia E5 - Khóa và mở khóa màn hình

background image

Khóa và mở khóa màn hình

Khi bạn bật thiết bị và không dùng trong một khoảng thời gian, màn hình sẽ tối đi để
tiết kiệm pin và tự động khóa. Chức năng khóa này giúp ngăn các thao tác không
mong muốn trên màn hình cảm ứng khi bạn không sử dụng. Khi bạn mua thiết bị,
chức năng khóa vuốt màn hình cơ bản đã được đặt. Điều này có nghĩa là bạn phải
vuốt sang trái hoặc lên trên màn hình để mở khóa. Bạn có thể thay đổi cài đặt bảo
mật sau và thêm các kiểu khóa khác. Hãy xem Khóa màn hình trên trang 11.

Cách bật màn hình

Bấm nhẹ vào phím nguồn .

21

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách khóa màn hình

Khi màn hình đã được kích hoạt, nhấn nhanh vào phím nguồn .