Sony Xperia E5 - Tải về ứng dụng từ nguồn khác

background image

Tải về ứng dụng từ nguồn khác

Khi thiết bị của bạn được đặt để cho phép tải về từ các nguồn ngoài Google Play™,
bạn có thể tải về ứng dụng trực tiếp từ các trang web khác bằng cách làm theo các
hướng dẫn tải về có liên quan.

Cài đặt các ứng dụng có nguồn gốc không xác định hoặc không tin cậy có thể làm hỏng thiết bị
của bạn. Chỉ tải về ứng dụng từ các nguồn tin cậy. Liên hệ với nhà cung cấp ứng dụng nếu bạn
có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào.

Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị có nhiều người dùng, chỉ có chủ sở hữu, nghĩa là người
dùng chính mới có thể cho phép tải về từ các nguồn khác ngoài Google Play™. Các thay đổi
do chủ sở hữu thực hiện sẽ ảnh hưởng đến tất cả những người dùng khác.

Cách cho phép tải về ứng dụng từ nguồn khác

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình khóa & bảo mật .

3

Kéo thanh trượt bên cạnh Nguồn không xác định sang phải.

4

Nhấn OK.

Một số ứng dụng có thể cần phải truy cập dữ liệu, cài đặt và các chức năng khác nhau trên
thiết bị của bạn để hoạt động bình thường. Chỉ cài đặt và cho phép các ứng dụng mà bạn tin
cậy. Bạn có thể xem các quyền được cấp cho ứng dụng đã tải về cũng như trạng thái của
chúng bằng cách nhấn vào ứng dụng dưới Cài đặt > Ứng dụng.

42

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.